SERVICE

การบริการด้วยใจ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจจะละเลยและมองข้ามไปได้ เพราะเราใส่ใจในทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนท้ายสุดของกระบวนการนั้นๆ เรามีทีมงานที่พร้อมสำหรับการให้บริการหลังการขาย สำหรับสินค้าที่อยู่ในการรับประกันผลงาน พรอ้มกันนี้ยังมีการให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาสินค้าแบบรายปีไว้บริการเพือ่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า โดยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความชำนาญการ นอกจากนี้แล้ว เรายังมีการให้บริการตรวจสอบความปลอดภัย ของสินค้าและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย (คป.1) โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต